Teoria hipnozy terapeutycznej oparta o reaktywację i rekonstrukcję śladu pamięciowego

ABSTRAKT:

Opowiadam historię tego, jak wykorzystałem moje sny i wczesny trening w hipnozie terapeutycznej z Miltonem H. Ericksonem do wzmocnienia mojej własnej twórczej rehabilitacji po udarze w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat. Zastanawiam się, w jaki sposób aktualnie prowadzone neuronaukowe badania nad reaktywacją i rekonstrukcją śladu pamięciowego mogą zapowiadać nową teorię podstawowej dynamiki hipnozy terapeutycznej na poziomie molekularno-genomowym. Zakładam, że kreatywne odtwarzanie zależnej od aktywności ekspresji genu, syntezy białek i plastyczności mózgu, w ramach rekonstrukcji strachu, stresu i traumatycznych wspomnień oraz objawów stanowi istotę hipnozy terapeutycznej i psychoterapii. Potrzebujemy nowego pokolenia badaczy klinicznych w celu aktualizacji ujęcia Miltona H. Ericksona „neuro-psycho-fizjologicznego procesu” hipnozy terapeutycznej na wszystkich poziomach od doświadczenia świadomości i śnienia po twórcze odtwarzanie cyklu ekspresji genu/syntezy białek oraz plastyczności mózgu.

 

 

Pobierz: