Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością został powołany w celu propagowania i rozwijania myśli i podejścia terapeutycznego  doktora Ernesta L. Rossiego w Polsce. W 2014 roku został zatwierdzony przez doktora Ernesta L. Rossiego i jest przez niego wspierany.

Niniejszą misję realizujemy w następujący sposób:

  • tłumaczenie, udostępnianie i popularyzację oryginalnych prac Ernesta Rossiego;
  • organizacja spotkań i dyskusji dotyczących Genomiki Społecznej oraz nowej neuronaukowej perspektywy opisującej zjawiska transowe, terapię, hipnozę terapeutyczną i rehabilitację;
  • organizacja szkoleń popularyzujących praktyczne podejście opracowane przez dr Ernesta L. Rossiego i dr Miltona H. Ericksona oraz ogólnych szkoleń dotyczących zastosowania hipnozy klinicznej w praktyce terapeutycznej.

 

W przyszłości będziemy się starali:

  • stworzyć platformę wymiany informacji ułatwiającą dyskusję oraz prowadzenie badań w dziedzinie Genomiki Społecznej oraz neuronauki psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji, w ujęciu proponowanym przez Ernesta L. Rossiego.